Magyar anyanyelvű ügyvéd és mediátor

Üdvözlöm Dr. Domján Eva Ausztriában bejegyzett magyar anyanyelvű ügyvéd, mediátor,hiteles bírósági tolmács és szakfordító honlapján!

A jogszabályok átszövik az élet minden területét és folyamatosan változnak. Nemcsak a vállalkozások, hanem a magánszemélyek részére sem nélkülözhetetlen ügyvédi segítség igénybevétele ahhoz, hogy ezen jogszabályok között jobban eligazodjanak.

Tapasztalattal rendelkezem mind a hazai mind az osztrák közép és kisvállalkozások, illetőleg magánszemélyek ausztriai és magyar jogi ügyeink intézésében. Kérdések esetén szívesen állok rendelkezésre.

Szakterületek

 • Mediáció
 • Cégalapítás
 • Gazdasági jog
 • A vállalkozásnak megfelelő jogi forma kidolgozása
 • Folyamatos tanácsadás és képviselet vállalkozások számára
 • Vállalkozói engedélyek
 • Ingatlanjog
 • Bérleti- és adásvételi szerződések
 • Kártérítési igények szerződésszegés és balesetek esetén
 • Munkajog
 • Családjog
 • Öröklési jog
 • Képviselet mindenfajta polgárjogi és büntetőjogi eljárásban
 • Allamigazgatási jog
 • Mindenfajta egyéb jogügyletek, jogi problémák
 • Felszólító levelek, fizetési felszólítások
 • Kintlévő követelések behajtása 

Fordítások

Hiteles bírósági tolmácsként magyar - német és német- magyar fordításokat is készítek.

 • Fordítások
 • Hiteles fordítások
 • Tolmácsolás 

Munkakapcsolat

Atfogó tanácsadás céljából ügyvédi irodám szoros munkakapcsolatban áll egy tapasztalt közjegyzővel és gyakorlott adótanácsadóval

 • Dr. Richard Pfiszter közjegyző
 • Mag. Thomas Schröttner adótanácsadó 

Mediáció

Ügyfeleim kívánsága a diferenciált megoldások irányába mutat, így alternatív konfliktusmegoldásokkal kell szembenéznem, hogy eleget tegyek ügyfeleim igényeinek. A mediátori szerep egyre inkább előtérbe kerül és lehetőséget jelent nekem a tanácsadási kompetenciám és szolgáltatásaim kiegészítésére.

Altalánosságban a mediáció alatt egy bíróságon kívüli vitamegoldást kell érteni, melynek során a vitás felek a mediátor segítségével, saját akaratukból maguk próbálják a vitát békés úton rendezni. A mediáció nemcsak a családi konfliktusoknál és válásnál, hanem gazdasági ügyekben is, vállalkozáson belül, szomszédjogi ügyekben is alkalmazható. A bíróságon kívüli vita lezárásának az a célja, hogy a vitás feleket arra motiváljuk, hogy a saját és a másik vitás fél helyzetét objektívan lássák, erre felépítve aztán együttesen olyan megoldásokat dolgozzanak ki, mely mindkét fél részére a jövöben elfogadható alapot képezhet.

Kapcsolat

Dr. Domján Eva
A-8052 Graz, Steinbergstr. 56
Tel: +43 316 689420
Mobil: +43 69910925573
office@domjan.at

dr_domjan@yahoo.de